PRIZNANJA I SERTIFIKATI

“ALBUS” A.D – fabrika hemijskih proizvoda je prvi put uvela ISO standard 1997. godine kao društveno preduzeće po čijim zahtevima je radila do 2003. godine. ISO standard 9001:2000 Albus a.d. obnavlja 2007. godine , a revizijom standarda od 2008. prilagođava se kompletna dokumentacija ISO standardu sistema kvaliteta 9001:2008.

Od 2007. godine do danas kompanija Albus a.d. posluje prema sistemu kvaliteta i zahtevima ISO 90001:2008 i ima redovne nadzorne provere od strane sertifikacione kuće.

Liste o sastavu proizvoda
prema Pravilniku o deterdžentima